לוגו
תמונה של אישה
אתר המומחים של ישראל
button
button
button
button
button
button
button
button
דוא"ל:
סיסמה:
זכור אותי
הירשם לאתר כ מומחה-עסק / חבר-גולש
עברנו לאסקימו מומחים בוידאו-צ'ט - אתם מוזמנים להצטרף אלינו askimo.co.il

%>
בריאות ורפואה
בריאות האישה
בריאות הגבר
בריאות הילד
בריאות הנפש
בריאות וכירורגיה
בריאות ורפואה - כללי
בריאות עור ואסתטיקה
דת ויהדות
הבית והגינה
הנדסה ותכנון
חוק ומשפט
חינוך והוראה
כלכלה ועסקים
מדעי החברה
מדעי הטבע והסביבה
מדעי הרוח
מודעות ורוחניות
מחשבים ואינטרנט
מידענות ויעוץ
ממשל ובטחון
משפחה והורות
סטודנטים ואקדמייה
פנאי ותרבות
פסיכולוגיה ותרפיה
רכב ותחבורה
רפואה ובריאות
רפואה משלימה
שיווק ופיתוח עסקי
שפות ועריכה
תיכון ובגרויות
בבילון

רוצה להתייעץ עם מומחים בוידאו? לחץ כאן

שאלות ותשובות - מקרקעין
 

מומחי KOL בתחום חוק ומשפט >> מקרקעין :
עו''ד חן שטיין, מר ירמיהו (ירמי) אלוני, עו''ד גל קריכלי, עו''ד דן אבישר, עו"ד אסף אוסלקה, עו''ד שלמה אסרף, עו''ד שלמה אסרף, עו''ד אייל אשכנזי , עו"ד איתן בוירסקי, עו''ד רמי בן יוסף, עו''ד ענת גוטליב, עו"ד לירז גונן אללוף, עו''ד ישי דב גלילי, מר אבישי זבולון, מר דורון כהן, עו''ד ערן כהן, עו''ד חיה לזר-נוטקין, עו''ד זהר נוה, עו"ד ראובן נתאי, עו"ד ראובן נתאי, עו''ד מרדכי סאסי, עו''ד רון סנדרס, עו''ד יואב צח וכס, עו"ד תומר ריטרסקי, עו''ד אתי שקד

פנה לעסק / מומחה במקרקעין

חוק ומשפט >> מקרקעין

בנושא היטל השבחה בגין

בנושא היטל השבחה בגין תוספת מרפסות. אנו דיירי בית משותף
בבניין 16 דירות 4 קומות בנינו תוספת מרפסות ונדרשנו לשלם היטל השבחה.
1. בקומות א,ב,ג קיימת חפיפה בין המרפסות כך שבחלק מן המרפסת יש קירויי
2. הדירות בקומות א,ב,ג יש קבוצת דירות ששטחן הוא מעל 120מ"ר
3. כל דירות הגג (שלמרפסות שלהן אין קירויי שטחן מעל 120 מ"ר
4. תוכנית הבנייה הוגשה ואושרה ע"י העריה לאחר קבלת הקלה.
האם דירות שאין להן מרפסות מקורות חייבות היטל?
האם חישוב ההיטל עבור כל דירה הוא נפרד או שהוא שווה לחישוב ס"ה ההיטלים חלקי מספר הדירות?

באתר של הועד המקומית המרכז, תוכל למצוא כי "... הועדה המקומית רשאית לפטור בעל מקרקעין מתשלום היטל החל בגין מתן הקלה או התרת שימוש חורג, בגלל מצבו החומרי. כמו כן לא תחול חובת תשלום היטל בשל השבחה שהיא אחת מאלה:
(1)השבחה במקרקעין למגורים המצויים בישוב או בחלק ממנו שהממשלה הכריזה עליו כעל שכונת שיקום, כל עוד ההכרזה בתוקף; (2) השבחה במקרקעין למגורים המצויים בישוב או בחלק ממנו ששר הבינוי והשיכון ושר הפנים הכריזו בצו, בהסכמת הרשות המקומית הנוגעת בדבר, כי לא תחול לגביהם חובת תשלום היטל השבחה; (3) השבחה במקרקעין למגורים הנכללים באזור שיקום כמשמעותו בחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה 1965; (4) השבחה במקרקעין של מוסד לחינוך, לתרבות, למדע, לדת, לצדקה, לסעד, לבריאות או לספורט, שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים, אם אותם מקרקעין משמשים או מיועדים לשמש למטרות האמורות; (5) השבחה במקרקעין המשמשים לבעליהם לבניה של דירת מגורים או להרחבתה והוא זכאי לסיוע באחת מתכניות הסיוע של משרד הבינוי והשיכון, ובלבד שהסיוע מיועד לבניה של אותה דירת מגורים, או להרחבתה, והשטח הכולל של אותה דירה תואם את הוראות תכנית הסיוע לה הוא זכאי; עם כל בניה או הרחבה נוספת מעל השטח האמור ישולם היטל בשיעור יחסי לגודל הבניה או ההרחבה הנוספת; פטור לפי פסקה זו יחול רק לענין קבלת היתר לבניית הדירה האמורה או להרחבתה. אולם מקבל הפטור רשאי להעביר את הבעלות או את החזקה ;בדירה גם ללא תשלום היטל על אותה דירה או חלק ממנה שלגביהם קיבל את הפטור; (6) השבחה במקרקעין שבעליהם החזיקו בהם ערב ההשבחה עשר שנים לפחות, והם משמשים לבניה או להרחבה של דירת מגורים עבור בעליהם או קרובו וההשבחה נובעת מתכנית שאושרה, והתכנית שקדמה לה קיבלה תוקף לפני י"ב בטבת התש"י
(1 בינואר 1950); פטור לפי פסקה זו יחול רק לגבי השטח המשמש לבניה או להרחבת הדירה האמורה; לענין משך ההחזקה, דין מי שהועברו לו זכויות במקרקעין מכוח הדין, כדין המעביר הזכאי לפטור ימלא תצהיר של פטור הנמצא במשרדי הועדה
...בניה או הרחבה של דירת מגורים לא ייראו כמימוש זכויות אם המחזיק במקרקעין או קרובו הגיש בקשה להיתר בניה על אותם מקרקעין שישמשו למגוריו או למגורי קרובו ובלבד שהשטח הכולל של דירת המגורים האמורה לאחר בנייתה או הרחבתה אינו עולה על 120 מ"ר; עם כל בניה או הרחבה .נוספת מעל השטח האמור ישולם היטל, בשיעור יחסי לגודל הבניה או ההרחבה הנוספת(2) העברת הבעלות או החזקה בדירה שנבנתה או שהורחבה כאמור בפסקה (1) או שניתן להרחיבה לפי תכנית, לא ייראו כמימוש זכויות ולא תחול בגינה חובת תשלום ההיטל, אם המחזיק במקרקעין או קרובו השתמשו בדירה למגוריהם או למגורי בני משפחתם הקרובים מגמר הבניה ועד למכירתה משך זמן שאינו פחות מארבע שנים; לענין זה, "גמר הבניה" - כמשמעותו בחוק מס רכוש וקרן.פיצויים, התשכ"א 1961"
מידע נוסף תוכל למצוא גם ב- לבית וגם ב- בנה ביתך.

אתר הועדה המקומית המרכז – היטל השבחה – הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז

לבית – מגזין הבית של הראל חברה לביטוח – ביתי לי – תוספת בנייה למגורים בקרקע עירונית

בנה ביתך – מרכז המידע המקצועי בענף הבנייה בישראל – הגשת בקשה לקבלת היתר בנייה

התשובה ניתנה על ידי רחל דרוסקין מצוות מידעני KOL

כעקרון חישוב היטל השבחה יש לעשות לכל דירה בנפרד. באשר ליוב עצמו,חישובו, והאם יש השבחה אני ממליץ לכם לפנות לשמאי מקרקעין.

התשובה ניתנה על ידי מומחה KOL עו"ד יגאל קלדרון

[12613]     שלח לחבר:     הדפס: הוסף תגובה:

שלום רב,
אנו גרים בבית

שלום רב,
אנו גרים בבית במושב ולפני מס' חדשים החל השכן לבנות בית שצמוד בחלקו האחורי של ביתנו.
השכן החל לבנות חומה בתחילה גובה היה בערך כ 1.20 מ' ולאחר מכן החליט להגביה ל 3.5 מ'. החומה הציבה עובדת גבול בין הבתים כאשר השכן ציין בפני ש"הוא נותן לי מטר נוסף מהאורך הכללי של השטח שלי.
אולם עניתי לו שאין לי צורך במטר הזה.
לאחר מס' ימים הבחנתי בצינורות המבצבצים מתוך החומה והתברר לי שאלו צינורות ניקוז של בריכת הששחיה שהוא בנה וכן של המנגל שלו היורדים ישר אל החצר שלי.
ובטרם הספקתי לשוחח איתו הביא הנ"ל עמוד ענק המחובר מצד החומה שלי ומשמש כתומך למתקן הצללה.
אבקש את עזרתכם בטרם ניגרר לסכסוך אלים.
בברכה מראש

שלום בר או עדן
תודה שפנית אלינו.
הפניתי את שאלתך למומחים בתחום המקרקעין (למרות שבעצם מדובר כאן בסכסוך שכנים) אך עד שתשובתם תתקבל - אני מציעה בכל זאת לנסות ולפתור את הענין בשיחה עם השכן (שאגב מאד מוזר בעיני שלא שיתף אתכם בתוכניותיו).
אם לא תגיעו לשיחה או להבנה איתו - מומלץ לפנות לוועד המושב או אפילו למועצה המקומית או האזורית.
ניתן לפתור סכסוכים מהסוג הזה גם ע"י גישור.
ואתרים שכדאי לעיין:
אתר שי"ל (שרות ייעוץ לאזרח)
http://shil.haifa.ac.il/Hebrew/index.htm

מקווה שהכל ייפתר על הצד היותר טוב

התשובה ניתנה על ידי מצוות מידעני KOL

[12601]     שלח לחבר:     הדפס: הוסף תגובה:

בקרקע פרטית בת 600מ"ר

בקרקע פרטית בת 600מ"ר שחולקה מחלקה של כ-2 דונם אותה אני מתעתד לרכוש יש הסכם שיתןף בין 4 אנשים - מהו הסכם השיתוף? האם יש בו התניות\ מיגבלות ומה צריך לעשות כדי שהקרקע תהיה בבעלות בלעדית?

הסכם שיתוף בין בעלים הוא דבר חשוב אבל אינו מצב אידיאלי. ההסכם צריך להיות מנוסח על ידי עורך דין מנוסה במקרקעין ורשום בפנקס המקרקעין אחרת אין לו ערך. בכל מקרה תוקפו של ההסכם הוא ל 5 שנים. כדי להיות בעלים מלא צריכה להיות תכנית בניין ערים מאושרת על הקרקע שלפי הוראותיה ניתן לחלק את החלקה למגרשים בשטח קבוע מראש ואז לבצע מדידה על ידי מודד מוסמך ואחר כך לרשום את הפרצלציה בפנקס המקרקעין (טאבו). רצוי להתייעץ עם עורך דין מנוסה ו/או בשמאי מנוסה שיוכל להדריך אותך.

התשובה ניתנה על ידי מומחה KOL מר ירמיהו (ירמי) אלוני

[12579]     שלח לחבר:     הדפס: הוסף תגובה:

האם הריסת בית אשר

האם הריסת בית אשר נקנה ע"ג מיגרש פוטרת מתשלום ארנונה ואיזו פעילות נדרש בעל המיגרש לבצע מול הרשויות כדי לבטל את חובת התשלום והאם קניית המיגרש ללא הבית או הריסתו לאחר הקניה פוטרת מתשלום מס הרכישה

לעופר שלום,

תודה שפנית אלינו.

שאלתך נשלחה למומחי KOL

לכשנקבל את תשובתם נעבירה אליך. בינתיים אולי כדאי שתפנה למשפטני האגודה לתרבות הדיור שכתובתה מצורפת בזה.

האגודה לתרבות הדיור

התשובה ניתנה על ידי פרידה שטראוס מצוות מידעני KOL

[12578]     שלח לחבר:     הדפס: הוסף תגובה:

מגרש ועליו בית שאינו

מגרש ועליו בית שאינו ראוי למגורים אך קיים בתוכנית העיריה באילו תנאים לא תשולם עליו ארנונה?

יש לפנות לעירייה ולבקש פטור.
התשובה ניתנה ע"י מומחה KOL עו"ד יגאל קלדרון

התשובה ניתנה על ידי מצוות מידעני KOL

[12577]     שלח לחבר:     הדפס: הוסף תגובה:

רכשתי דירה באמצעות כונס

רכשתי דירה באמצעות כונס נכסים וכדיירת מוגנת בדירה. לאחר אישור העסקה ע"י ראש ההוצאה לפועל והאפוטרופוס הכללי (הדירה נרכשה על ידי עבור אחותי שאני משמשת לה כאפורטופוס), ולאחר תשלומי מס הרכישה על ידי ועל ידי הכונס מבקש הכונס ממני לחתום לו על הסכמתי לרשום את הדירה על שם חב' סמואל (החברה שבינה לבני יש את הסכם הרכישה). לדבריו ללא רישום הדירה על שם חב' סמואל לא נוכל לבצע את הרישום בטאבו על שמי. (קיימת הערת אזהרה על שמי). האם הדבר נכון הוא שיש צורך לפנות לראש ההוצאה לפועל לברור הנושא?

לפי תאור הדברים ניתן לבצע את הרישום ע"ש החברה ולאחר מכן על שמך בפעם אחת בלשכת רישום המקרקעין. אם כך יעשה לא צריכה להתעורר כל בעיה.

התשובה ניתנה על ידי מומחה KOL עו"ד יגאל קלדרון

[12486]     שלח לחבר:     הדפס: הוסף תגובה:

חתמתי על חוזה השכרת

חתמתי על חוזה השכרת דירה בדרום הארץ עם בעל דירה, כשבחוזה מצוין תאריך חתימת החוזה ללא תאריך כניסה לדירה שכן הדיירת המתגוררת בה כעת היא בתו והיא לא יכולה להתחייב על תאריך יציאה, אך אמרה מפורשות שתוך 10 ימים היא בטוח תצא. עברו 10 ימים והיא לא יצאה. כששאלתי אותה אמרה שוב שתוך 10 ימים בטוח היא תצא ואוכל להיכנס. שוב עברו 10 ימים והיא לא יצאה ולא יכלה להתחייב על תאריך יציאה ולכן הודעתי לבעל הבית (אביה) שאני פונה לחפש דירה חלופית. בעל הבית כעס וטען שהוא רוצה תשלום על הימים שהדירה תעמוד ריקה מהרגע שבתו תפנה אותה ועד שימצא דייר חדש. עוד הוסיף שיתעקש על כך ויגיע גם לבית המשפט.
במהלך תקופה זו נאלצנו אני ואשתי להתפצל בגלל מקום העבודה שהתבסס על מגורים אלו ואני נדדתי במשך 10 הימים האחרונים בין קרובי משפחה וחברים בעודי מחכה לדירה. עוד אוסיף שהייתה אי הסכמה על תוכן החוזה ולכן חתמנו רק אל הדף האחרון כהצהרת כוונות ומאחר שבסופו של דבר לא הגענו להסכמה והדירה לא התפנתה, הגעתי להחלטה המתוארת לעיל. מה מצבי מבחינה משפטית?

צריך לראות את המסמך עליו חתמת. אבל עקרונית אם הדירה לא נמסרה לך למרות מה שסוכם בע"פ, החוזה הופר ע"י הבעלים ואתה לא מחוייב לחוזה.

התשובה ניתנה על ידי מומחה KOL עו"ד יגאל קלדרון

[12208]     שלח לחבר:     הדפס: הוסף תגובה:

אב ל-6 ילדים כתב

אב ל-6 ילדים כתב צוואה בה הוא מצווה שניים מילדיו: 1/3 לבן ו-2/3 לבת. הבת נפטרה ערירית 10 שנים לפני האב. האב לא שינה את הצוואה. לאחר מות האב, הוצא צו ירושה וקיום צוואה של המנוח ובה כתוב:
1. אני מצהיר כי צוואתו של המנוח היא בת תוקף.
2. גב' (הבת) נפטרה לפני המנוח וחלקה עובר ליורשיו על דין של המנוח.
3. שמות יורשיו על-פי דין של המנוח וחלקו היחסי של כל אחד מהם בעיזבון למעט הרכוש עליו חלה הצוואה הם: פרוט 5 הילדים.
שאלתי היא: האם אחד הבנים היורשים המוכר את חלקו 2/15 מהדירה פטור ממס שבח. מפני שנחשב כיורש מאביו?

באתרים המצפורפים תוכלי להפנות את שאלתך לעורכי-דין בתחום דיני מקרקעין ובדיני משפחה בישראל (ובתוכם גם דיני ירושות).

עורכי דין בתחום מקרקעין

דיני משפחה בישראל

התשובה ניתנה על ידי מיכל אנגלמן מצוות מידעני KOL

התשובה היא כן.

התשובה ניתנה על ידי מומחה KOL עו"ד יגאל קלדרון

[12021]     שלח לחבר:     הדפס: הוסף תגובה:

אני ובת זוגי (זוג

אני ובת זוגי (זוג צעיר) עומדים בפני קניית מגרש. מה עלינו לבדוק על מנת שלא נסתבך בקנייה זו? מהם השלבים לרכישה?
מהן נקודות התורפה שיש לשים לב ודגש בכל שלב מהשלבים?

התשובה לשאלתך מורכבת למדי ואני לא בטוח שהיא מתאימה למסגרת של תשובות באינטרנט. אציע לך שני דברים בסיסיים.
1. תהיה מצוייד בעורך דין טוב משלך ובשום אופן לא של המוכר. כדאי ורצוי שהעו"ד יהיה בעל נסיון במקרקעין ובעיסקות מקרקעין.
2. תהיה מצוייד בשמאי מקרקעין טוב משלך שיבדוק עבורך את הנכס ויעמוד בקשר הדוק עם עורך הדין.
אל תחתום על שום מסמך או זכרון דברים או איזו שהוא דבר דומה. החתימה שלכם תהיה רק על חוזה רכישה סופי שנבדק ואושר על ידי עורך הדין שלך. לא מומלץ לשלם דמי קדימה או דברים כאלה.
תקבל מהמוכר את כל המסמכים המעודכנים של הנכס ובמיוחד נסח רישום עדכני ביותר מלשכת רשם המקרקעין (טאבו) ואם זה קרקע מנהל אז דרוש את חוזה החכירה המלא.
השמאי מטעמכם יבדוק בוועדה המקומית את הנכס ומה מותר ומה לא ויתן הכל בדו"ח כתוב וחתום.

התשובה ניתנה על ידי מומחה KOL מר ירמיהו (ירמי) אלוני

יש להבין מי הבעלים של המגרש אותו אתם מתעתדים לרכוש. האם הוא בבעלות פרטית או בבעלות המדינה ? אם מדובר בנכס שבבעלות המדינה אז הרכישה מתבצעת בהסכם מול מינהל מקרקעי ישראל. שם יש התחייבות לבנות בית בתוך פרק זמן מוגדר. בדרך כלל שלש שנים, זהו תנאי מהותי כחלק מההתקשרות עם המנהל בהסכם פיתוח. רק לאחר שתושלם הבניה יחתם הסכם החכירה. אם מדובר במגרש בבעלות אחרת, ישנו מגוון רחב של אפשרויות.

התשובה ניתנה על ידי מומחה KOL עו"ד ראובן נתאי

[11943]     שלח לחבר:     הדפס: הוסף תגובה:

יש בבעלות משפחתי מגרש

יש בבעלות משפחתי מגרש בחלקה אשר עליה עוד מספר גדול של מגרשים ואשר לא בוצעה חלוקה פנימית של החלקה.
מה התהליכים המשפטיים אשר יש לבצע מנקודה זו ועד ליכולת לממש את הרכוש.
הערות נוספות:
1) החלקה עדיין מוגדרת כאדמה חקלאית.
2) יש משמעות למיקום מגרש פנימית לחלקה מכיוון שחלקה של החלקה הופקע ע"י המדינה ובחלקו רוצים להעביר קווי מתח גבוה. כיצד קובעים איזה מגרש שייך למי?
תודה

לעמיחי שלום רב:
אם אין הסכם שיתוף הבעלות היא במשותף על כל החלקה ואין מיקום מוגדר לכל בעל קרקע. נראה לי שהמצב יותר מורכב וחסרים לי נתונים. אתה מוזמן להתקשר למשרדי לקבלת יעוץ.

התשובה ניתנה על ידי מומחה KOL עו"ד יגאל קלדרון

[11474]     שלח לחבר:     הדפס: הוסף תגובה:

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] >>
***
אינדקס מומחים רואה חשבון בוידיאו צ'אט מאמן אישי און ליין מומחים לאסטרולוגיה מומחה לנומורולגיה
קוראת הקלפים און ליין רופאים מומחים בוידיאו צ'אט אורטופד מומחה און ליין נוירולוג בוידיאו צ'אט יעוץ עורך דין ברשת
אתרים משלימים - תקשור נומרולוגיה קלפים - קישורים שימושיים - ספרים ברשת - שותפים - נמורולוגיה - תיכון ובגרויות - תקשור - מומחים - משה שרון | לימודי קבלה